Fulfilled Projects

TGC-1 JSC on yksi suurimmista sijoittajista Venäjän energia-alaan.

Meidän sijoitusohjelmamme edellyttää uusien nykyaikaisten tuotantolaitosten rakentamista, käytössä olevan laitteiston teknistä uusintaa ja myös automaatiojärjestelmän käyttöönottoa prosessituotantoon. Tällä saavutetaan kilpailuetua, tyydytetään kuluttajien tulevat tarpeet ja minimoidaan ympäristövaikutukset.

Meidän lämpömme – kaupungeille. Meidän energiamme – Venäjälle.

Vuonna 2006 TGC-1 toteutti ensimmäisen sijoitushankkeensa. Yhtiö otti käyttöön Pravoberezhnajan vastapainevoimalaitoksen uuden energiantuotantoksikön Pietarissa. Se oli uusi sähkövoimala, ja siitä tuli ensimmäinen päätökseen saatettu projekti GOELRO-2:n – laajamittaisen Venäjän energiaa tuottavien yhtiöiden tuotantolaitosten uudistamista koskevan ohjelman - puitteissa.

Vuonna 2007 aloitettiin ainutlaatuinen projekti Vuoksinskijen vesivoimalasarjan kahden voimalan kokonaisvaltaiselle saneeraukselle Leningradin alueella, joka edellytti kahdeksan vesiaggregaatin vaihtoa ja sarjan kapasiteetin lisäämistä miltei 30%.

Vuosina 2007-2010 TGC-1 otti käyttöön uudet vesiaggregaatit Volkhovskajan vesivoimalassa (Leningradin alue) ja Hämekosken vesivoimalassa (Karjalan Tasavalta), uudet turbiinit Avtovskajan, Viipurin ja Vasiljeostrovskajan vastapainevoimalaitoksissa Pietarissa ja myös useita nykyaikaisia kattila- ja muuntajalaitteita.

Toukokuussa 2010 lopetettiin Krasnyi Oktjabrin (Punainen Lokakuu) –lämpövoimalaitos, joka oli ensimmäisenä GOELRO- eli Venäjän sähköistyssuunnutelman mukaan rakennettu laitos ja on toiminut Pietarin tuotantokompleksin kokoonpanossa yli 80 vuotta. Se on ensimmäinen tapaus Venäjällä, että kokonainen lämpövoimalaitos eikä vain laitoksen erillisiä aggregaatteja otettiin pois käytöstä.

Pervomaiskaja-lämpövoimalan

Pervomaiskaja-lämpövoimalan uusimissprojekti tarkoittaa käytännössä uuden lämpövoimalan rakentamista, jonka kokoonpanoon tulee kuulumaan kaksi PGU-kombiyksikköä. Kummankin kombiyksikön sähköteho on 180 МW ja lämpöteho 119 Gcal/h.

2007-2009  — uuden energialaitoksen rakentaminen kahden PGU-180 –kombiyksikön pohjalle.

Lokakuu 2010  — PGU-180 -kombiyksikön kokonaiskoestus.

1. tammikuuta 2011  — uusi PGU-180 –kombiyksikkö alkoi toimittaa sähköä alueen energiajärjestelmään, ja 26. tammikuuta 2011 höyryvoima- ja kaasuturbiinikombiyksikkö alkoi toimia yhdistelmäprofiililla tuottaen sähköä ja lämpöä.

1. maaliskuuta 2011  — DPM-sopimuspiiriin kuuluvan PGU-180 -kombiyksikön käyttöönotto.

29. syyskuuta 2011 Pervomaiskaja-lämpövoimalan toinen PGU-180 –kombiyksikkö saavutti asetetun nimellistehon. Toisen laitosyksikön rakennustekniset työt sekä päälaitteiston asennus- ja koestustyöt saatettiin loppuun.

Tammikuussa 2012 Pervomaiskaja-lämpövoimalan uusi laitosyksikkö kahden PGU-180 –kombiyksikön kokoonpanossa aloitti sähkötehon toimitukset energiamarkkinoille.

Projektin toteutus on varmistanut sen, ettei Pietarissa ja Leningradin oblastissa olisi sähköenergian puutetta, epätehokas 1950-luvun laitteisto on vaihdettu uuteen, Pietarin ilmaympäristöön ja Itämenen vesistöön kohdistuvia ekologiarasituksia on vähennettu.

21. helmikuuta 2013 alkoi TGC-1:n Pervomaiskaja-lämpövoimalassa toteutettavan mittavan uudelleenrakennusprojektin toinen vaihe— yhdistetyn tukiaitoksen rakentaminen.

Iovskaya vesivoimalalla

Asetettu sähköteho — 96 MW.

1. marraskuuta 2012  Iovskaya vesivoimalalla, joka kuuluu Nivan sarjaan kytkettyihin voimaloihin (TGC-1), starttasi koneiden mittava uusimishanke. Suunnitelman mukaan on tarkoitus vaihtaa vesivoimalan kaksi konetta (hydroaggregaattia): GA-3 ja GA-4.

Potkurityypiä olevien turbiinien tilalle tullaan asentamaan tehokkaampia kääntösiipiturbiinit. Modernisointi tulee nostamaan koneiden hyötysuhdetta ja luotettavuutta, sekä laajentaa niiden toiminta-alueen säätärajoja, mika mahdollistaa joustavamman ja nopeamman kuormitussäädön maa-alueen energiajärjestelmän tarpeiden mukaan.

7. joulukuuta 2012 Iovskaya vesivoimalalla purettiin  ensimmäisen koneen käyttöpyörä.

2. huhtikuuta 2013 vesivoimalalle toimitettiin käyttöpyörän huone konetta No. 1 varten, joka huone on valmistettu Pelfa – tehtaalla Udinan kaupungissa (Italia). Käyttöpyörähuoneen alustava kokoonpano on parhaillaan käynnissä, sekä huoneen asentamiseen liittyvät valmistelevat työt. Huhtikuussa 2013 vesivoimalalle saapuvat öljynpaineasema, koneen nopeussäädin, koneiston automatisoidun hallinta- ja suojausjärjetselmän osia.

Ensimmäinen kone  Iovskaya vesivoimalalla on tarkoitus vaihtaa vuonna 2013, toinen kone vuonna 2014.

Pääurakoitsijana toimii  yhtiö Andritz Hydro AG (Itävalta). Suunnittelutoimisto — UkrHydroProjekt.

Vuoksen sajraan kytketyt vesivoimalat

Asetettu sähköteho — 240 MW.

Vuoksen voimaloiden uusinta alkoi toukokuussa 2007, sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen TGC-1:n ja  –yhtiön välillä koneiston kokonaismodernisoinnista, jolloin kaikki kahdeksan konetta (hydroaggregaattia) vaihdetaan uusiin Svetogorskin ja Lesogorskin voimaloilla.

Investointihankkeen tavoitteet:

  • vahnan, loppuun täysin kuluneen koneiston vaihtaminen;
  • käyttökustannuksien alentaminen nykyaikaisten koneiden ja hallintajärjestelmien käyttämisen johdosta;
  • liikevoiton parantaminen lisäsähköenergian myynnin johdosta, ml. vientiin.

Pervomaiskaja-lämpövoimalan

Pervomaiskaja-lämpövoimalan uusimissprojekti tarkoittaa käytännössä uuden lämpövoimalan rakentamista, jonka kokoonpanoon tulee kuulumaan kaksi PGU-kombiyksikköä. Kummankin kombiyksikön sähköteho on 180 МW ja lämpöteho 119 Gcal/h.

2007-2009  — uuden energialaitoksen rakentaminen kahden PGU-180 –kombiyksikön pohjalle.

Lokakuu 2010  — PGU-180 -kombiyksikön kokonaiskoestus.

1. tammikuuta 2011  — uusi PGU-180 –kombiyksikkö alkoi toimittaa sähköä alueen energiajärjestelmään, ja 26. tammikuuta 2011 höyryvoima- ja kaasuturbiinikombiyksikkö alkoi toimia yhdistelmäprofiililla tuottaen sähköä ja lämpöä.

1. maaliskuuta 2011  — DPM-sopimuspiiriin kuuluvan PGU-180 -kombiyksikön käyttöönotto.

29. syyskuuta 2011 Pervomaiskaja-lämpövoimalan toinen PGU-180 –kombiyksikkö saavutti asetetun nimellistehon. Toisen laitosyksikön rakennustekniset työt sekä päälaitteiston asennus- ja koestustyöt saatettiin loppuun.

Tammikuussa 2012 Pervomaiskaja-lämpövoimalan uusi laitosyksikkö kahden PGU-180 –kombiyksikön kokoonpanossa aloitti sähkötehon toimitukset energiamarkkinoille.

Projektin toteutus on varmistanut sen, ettei Pietarissa ja Leningradin oblastissa olisi sähköenergian puutetta, epätehokas 1950-luvun laitteisto on vaihdettu uuteen, Pietarin ilmaympäristöön ja Itämenen vesistöön kohdistuvia ekologiarasituksia on vähennettu.

21. helmikuuta 2013 alkoi TGC-1:n Pervomaiskaja-lämpövoimalassa toteutettavan mittavan uudelleenrakennusprojektin toinen vaihe— yhdistetyn tukiaitoksen rakentaminen.