Ympäristönsuojelutoimenpiteet

Luonnonsuojelulainsäädännön noudattamiseksi  TGC-1 on toteuttamassa ja suunnittelemassa seuraavia luonnonsuojelutoimenpiteitä:

  • Tehokkaiden, höyryvoima-kaasuturbiiniyhdistelmä –periaatteella toimivien energiayksiköiden rakentaminen, joissa on nykyaikaiset vähäpäästöiset kaasuturbiinien palamiskammiot;
  • Prosessiveden kiertojärjestelmien rakentaminen lämpövoimaloissa, tarkoituksena ehkäistä saasteaineiden laskeminen veteen sekä vähentää sen lämpösaastuminen;
  • Vesiturbiinilaitteiston uusiminen ja moderninointi käyttäen uusia ekologisest puhtaita rakenteita, tarkoituksena ehkäistä saasteiden laskemista normaali- ja poikkeavissa tilanteissa;
  • Uusien jätevesipuhdistamoiden rakentaminen sekä käytössä olevien puhdistamoiden uusiminen, jolloin ehkäistään saasteaineiden kulkeutumista vesistöihin;
  • Puhdistamoiden rakentaminen ja käyttöönotto jätevesien laskupisteissä viemäriverkkoihin;
  • Kalansuojelurakenteiden asentaminen vedenottamoille, tarkoituksena ehkäistä kielteiset vaikutukset eläinmaailman kohteisiin;
  • Lämpöverkkojen uusiminen käyttäen uusia lämpöeristysmateriaaleija, joilla lämpöhäviöitä voidaaan pienentää yli kaksinkertaisesti ja siten minimoida ympäristön lämpösaastuminen sekä saasteaineiden ja kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehään.