TGС-1:n hallitus on valinnut vuosittaisen yhtiökokouksen päivämäärän

19.05.2017

TGС-1:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä. Yhtiökokousta pidetään 19. kesäkuuta 2017 Pietarissa.

 TGС-1 osakkaiden yleisessä kokouksessa on päätettävä:

  1.  Vuosikertomuksen hyväksymisestä, yhtiön tilinpäätöksen (taseen) vahvistamisesta.
  2.  Tilikauden 2016 taseen osoittaman yhtiön voiton ja tappion käyttämisestä (muun muassa osingon maksamisesta).
  3.  Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta.
  4.  Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäsenten (Tarkastajan) valinnasta.
  5.  Tilintarkastajan valinnasta.
  6.  Yhtiöjärjestyksen uuden version vahvistamisesta.
  7.  Yhtiön elinten toimintaa säätelevien sisäisten asiakirjojen vahvistamisesta uudessa versiossa.
  8.  Tilikauden 2016 tulosten perusteella maksettavista palkkioista hallituksen jäsenille
  9.  Kauppojen hyväksynnästä, mihin on kiinnostusta.

 Lista jäseniä, joilla on oikeus osallistua varsinaiseen TGС-1 yhtiökokoukseen, laadittiin: 25. toukokuuta 2017.

 Lisäksi hallitus päätti suositella osakkaille siirtämään vuonna 2016 saamasta nettovoitosta 2 miljardia 123 miljoonaa ruplaaa talletusrahastoon; 181,8 miljoonaa ruplaa vararahastoon; 1 miljardi 331 miljoonaa ruplaa, mikä on 42% enemmän kuin vuonna 2015, osingon maksamiseen TGC-1:n perusosakkeiden omistajille (0,000345336 ruplaa per yhtiön perusosake käteisillä tai 36,6% nettovoittoa Venäjän federaation kirjanpidon säännösten mukaan).

 

Vuoden 2017 tilintarkastajaksi ehdotettiin BDO Unicon AO.